Dervendi
close
Visitors

Rekllama e juaj

Në qoftë se dëshironi të rekllamoni shërbimet tuaja?
Apo dëshironi të informoni për faqen tuaj private ?
Atëher këtu jeni në vendin e saktë!

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Top Panel
Kliko
Top Panel

Emri:

Mesazhi:

Nė Chat janė!

0 utilisateur [Dervendi]

  There are no open chess challenges.
  Emra PDF Print E-mail
  Written by Administratori   

  Ue alejkumuselam ue rahmetullahi ue berketuhu. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut dhe paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij. Të nderuar, lavdërojmë interesimin tuaj për të njohur sa më mirë Islamin dhe mësimet e tij, dhe lusim Allahun e Madhëruar të na ndihmojë që t’i shërbejmë kauzës së Tij, dhe të na e kthejë punën tonë për Hir të Tij. Islami thekson që muslimanët duhet të kenë dhe tiu japin fëmijëve të tyre emra të mirë. Është transmetuar në hadith që Profeti (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të) ka thënë: “Ju do të thirreni në Ditën e Ringjalljes me emrat tuaj dhe emrat e baballarëve tuaj, kështu që kini emra të mirë”. (Transmetura nga Abu Davud) Për të zgjedhur emra, ne duhet të ndjekim disa porosi të cilat janë dhënë në fetvan më poshtë nga dijetari i mirënjohur musliman, Sheikh Jusuf Al-Karadavi. “Islami nuk përmend emra specifik që i obligon muslimanët të zgjedhin për fëmijët e tyre, qofshin ato arab apo joarab, femra apo meshkuj. Është ne dorë të njerëzve të zgjedhin emrat për fëmijët e tyre. Megjithatë, për të zgjedhur emrin duhet të ndjekim disa rregulla Islame: 1. Duhet të jetë emër i mirë, të mos jetë emër i urryer (shpifët) nga njerëzit apo edhe nga vetë fëmija kur të rritet. Ato emra janë që përmbajnë kuptime si shenja të keqe, domethënie djalli, emra njerëzish që janë të njohur për shtypje dhe tepri, e kështu më rradhë. Për këtë arsye ne shohim që Profeti a.s i ndryshonte emrat e këqinj në emra të mirë. Për shembull, ai ndryshoi emrin e njërit “Kalilah” (Pak) në “Kathirah” (Shumë), dhe emrin e një tjetrit nga “Asijah” (Mëkatar) në “Xhamilah” ( I bukur), e të tjera. 2. Muslimani nuk duhet tia vëjë emrin djalit të tij “Abdul-Kabah”, “Abdul-Nabi” apo “Abdul-Husajn”, dhe emra të tjerë si këta që nënkuptojnë robëri ndaj të tjerëve sesa ndaj Allahut. Ibn Hazim ka thënë që emërimi i fëmijëve me kësi emrash është i ndaluar nga shumica e dijetarëve musliman, përveç emrit “Abdul-Mutalib. 3. Muslimani nuk duhet të emëroj fëmijën me emra madhështor dhe mburrëse. Kjo mbështet nga hadithi, “ Emrat më të urryer tek Allahu në jetën tjetër është i atij njeriu që e thërret veten “Mbreti i të gjithë mbretërve”, sepse veç Allahu është Zoti i të gjithë mbretërve” (Transmetuar nga Al-Buhari, Muslimi, Abu Davudi dhe Al-Tirmidhi) Muslimanët janë gjithashtu të ndaluar të emërojnë fëmijët e tyre me emrat e bukur të Allahut, si për shembull “Ar-Rahman” (Mëshirplotë), Al-Khalik (Krijues), etj. Është e ndaluar gjithashtu të përdorim si emra cilësitë e Allahut me nyje të shquar, si “Al-Aziz” (Më i fuqishmi) dhe “Al-Hakim” (Më i dituri). Por ato mund ti përdorim pa nyjen e shquar, do me thënë pa ‘Al’ por vetëm “Aziz” dhe “Hakim”. 4. Është e rekomandueshme që ti emërojmë fëmijët tanë me emra të Profetëve dhe njerëzve të drejtë, kjo që të jenë sa më shumë në kujtesën tonë dhe të shpresojmë që ata do të ndjekin rrugën e tyre dhe të jenë si ata. Emrat më të mirë janë ata emra që tregojnë përulje (nënshtrim) ndaj Allahut, siç thuhet në hadith: “Emrat më të bukur tek Allahu janë ‘Abdullah’ (Rob i Allahut) dhe ‘Abdur-Rahman’ (Rob i Mëshiruesit)” (Transmetura nga Muslimi, Abu Davudi, At-Tirmidhi, dhe Ibn Majah) E njëjta gjë është me emrat e tjerë që përmbajnë dy pjesë, e para ‘Abd’ dhe e dyta një nga emrat e bukur të Allahut, si ‘Abdul-Alim’. 5. Për sa i përket emrave jo arab, nuk ka ndonjë gjynah në përdorimin e tyre, kur kanë kuptim të mirë në atë gjuhë. Edhepse muslimanët e hershëm ishin arab të pastër dhe jetonin në një atmosferë të pastër arabe, ata i përdornin emrat jo arab për meshkuj apo femra. Për shembull, ‘Mariah’ (Nëna e besimtarëve) nëna e Ibrahimit djalit të Profetit Muhamed (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të) ishte e njohur me emrin e saj Koptik. Gjthashtu, shumica e emrave të muslimanëve të hershëm kanë qenë emra bimësh, si ‘Talhah’, ‘Salamah’, ‘Hanzalah’; emra kafshësh dhe zogjësh, si ‘Asad’, ‘Sakr’; emra të objekteve natyrore, si ‘Bahr’ (lumi), ‘Jabal’ (mali); mbiemra të përdorura si emra, si ‘Amir’, ‘Salim’; emra Proftësh dhe njerëzve të drejtë, si ‘Ibrahim’, ‘Jusuf’, etj. Kështu që muslimani duhet të ketë parasysh këto rregulla kur të zgjedh emra për fëmijët e tij.

   

  Allahu e din më së miri.

   

   

  Adamat 2. Adan 3. Adomat 4. Adriatik 5. Afrim 6. Agim 7. Agimor 8. Agrin 9. Agron 10. Aidan 11. Aigin 12. Aimir 13. Akal 14. Alaron 15. Alasin 16. Alban 17. Albanor 18. Album 19. Algas 20. Alk 21. Alkan 22. Almarin 23. Alper 24. Altin 25. Alzan 26. Alzen 27. Alzet 28. Amant 29. Amantin 30. Amat 31. Andi 32. Andam 33. Anden 34. Andik 35. Andin 36. Anen 37. Anil 38. Antiam 39. Aranit 40. Arben 41. Arbënor 42. Arbër 43. Arbëresh 44. Arbëror 45. Arbi 46. Arbian 47. Arbor 48. Ardian 49. Argjel 50. Argjend 51. Argjendor 52. Arianit 53. Aril 54. Arion 55. Arlind 56. Armir 57. Artan 58. Artar 59. Artas 60. Artian 61. Artin 62. Artmir 63. Artor 64. Artoran 65. Arven 66. Arzan 67. Arzen 68. Asdrea 69. Ashtin 70. Askan 71. Astrit 72. Atintan 73. Audar 74. Audat 75. Bacol 76. Bajuk 77. Bakull 78. Balan 79. Baler 80. Balish 81. Ballan 82. Ballor 83. Ballush 84. Balmir 85. Balshe 86. Balush 1. Blerand 2. Blerian 3. Blerim 4. Bleror 5. Blerosh 6. Blert 7. Blerush 8. Blet 9. Bletak 10. Bletar 11. Bletmir 12. Bletor 13. Blin 14. Blirim 15. Blodin 16. Blond 17. Boiken 18. Bonin 19. Bor 20. Borak 21. Boran 22. Borash 23. Borbardh 24. Bores 25. Borian 26. Borim 27. Borsak 28. Borush 29. Bregan 30. Brel 31. Brerim 32. Bresha 33. Bret 34. Briken 35. Briz 36. Brizid 37. Bruzor 38. Bubul 39. Bujar 40. Bujet 41. Buklor 42. Bukuran 43. Bukurosh 44. Bukurush 45. Bulezim 46. Bulim 47. Bulin 48. Burim 49. Burnor 50. Burror 51. Busid 52. Butar 53. Butor 54. Buzagaz 55. Bylin 56. Cakol 57. Cal 58. Cel 59. Celush 60. Cem 61. Cemtar 62. Cer 63. Ceril 64. Cirkel 65. Cirket 66. Cok 67. Col 68. Cukal 69. Cukel 70. Curr 71. Curran 72. Çajup 73. Çapel 74. Çekel 75. Çeldit 76. Çelin 77. Çeljan 78. Çeltar 79. Çiltërim 80. Çiltëror 81. Çiltor 82. Çun 83. Dadan 84. Dajt 85. Dajtar 86. Dalin 1. Bamir 2. Baral 3. Baral 4. Bardh 5. Bardhal 6. Bardhani 7. Bardhanjor 8. Bardhian 9. Bardhim 10. Bardhok 11. Bardhor 12. Bardhosh 13. Bardhush 14. Bardhyl 15. Bardibal 16. Baren 17. Barid 18. Barjet 19. Barlet 20. Barmal 21. Barven 22. Barzid 23. Bashkim 24. Bato 25. Baton 26. Batonian 27. Batul 28. Batun 29. Batush 30. Bec 31. Becan 32. Bedar 33. Bedarin 34. Begatim 35. Begator 36. Bejkush 37. Belshar 38. Ben 39. Ben 40. Bendo 41. Benush 42. Bercen 43. Bergin 44. Berosh 45. Bersn 46. Berzant 47. Besa 48. Besart 49. Besatar 50. Besator 51. Besfort 52. Besian 53. Besim 54. Besmir 55. Besnik 56. Besor 57. Bestar 58. Betim 59. Bezan 60. Bilan 61. Bilbil 62. Bilen 63. Bilind 64. Bilis 65. Binak 66. Birzim 67. Bisar 68. Bisen 69. Bitil 70. Bizat 71. Bjeshkan 72. Bjeshkor 73. Blat 74. Bled 75. Bledar 76. Bledaret 77. Bledat 78. Bledian 79. Bledin 80. Bledion 81. Bledor 82. Bleg 83. Blegin 84. Blend 85. Blendar 86. Bleran 1. Danjush 2. Dardan 3. Dasant 4. Dasantil 5. Dasar 6. Dasaret 7. Dash 8. Dashalir 9. Dashamir 10. Dashan 11. Dasho 12. Dashurim 13. Dastid 14. Dator 15. Dazan 16. Dazem 17. Dazer 18. Dazim 19. Dazin 20. Dazmen 21. Dëborak 22. Dëboran 23. Dëboras 24. Dedan 25. Dedash 26. Dedë 27. Dëfrim 28. Dejk 29. Delin 30. Dëlir 31. Dëliran 32. Dëlirim 33. Delmin 34. Delosh 35. Demush 36. Denat 37. Dëshir 38. Dëshirim 39. Dëshiror 40. Detar 41. Devoll 42. Diell 43. Diellar 44. Diellor 45. Dijan 46. Dijar 47. Dijemir 48. Dilin 49. Diljan 50. Dilosh 51. Dimal 52. Dimat 53. Dindar 54. Dirin 55. Ditbardh 56. Dite 57. Dition 58. Ditjon 59. Ditlum 60. Ditmir 61. Diturak 62. Dituror 63. Ditver 64. Donjet 65. Dorargjend 66. Dorart 67. Dorbardh 68. Dragon 69. Dranjash 70. Dranush 71. Drejtar 72. Dren 73. Drenaz 74. Drenor 75. Drenush 76. Drilon 77. Drin 78. Drinaz 79. Drinbardh 80. Drinor 81. Drinush 82. Drit 83. Dritan 84. Dritbardh 85. Dritësim 86. Dritim 1. Dritjon 2. Dritor 3. Dritosh 4. Dritush 5. Drityll 6. DrivastFlamur 7. Flamurtar 8. Flatror 9. Flatrosh 10. Fllad 11. Flladagim 12. Flladim 13. Flladjet 14. Flokart 15. Florjon 16. Flurim 17. Dukagjin 18. Dukuran 19. DulinDhelk 20. Dhelkor 21. Dhuntiar 22. DhurëtarFajkor 23. Fatbardh 24. Fatlum 25. Fatmir 26. Fatmirosh 27. Fatos 28. Fatush 29. Festar 30. Festim 31. Fidan 32. Fillor 33. Fisnik 34. Fisnikor 35. Fitor 36. Flakim 37. Flakor 38. Flakrim 39. Dhurim 40. Durim 41. Dushkan 42. DushkorEdlir 43. Edrin 44. Elban 45. Elbar 46. Emirjon 47. Emirush 48. En 49. Endrin 50. Endrit 51. Enian 52. Enkel 53. Enkelan 54. Enkelejd 55. Entel 56. Epidam 57. Epikad 58. Erag 59. Eragim 60. Erand 61. Erbardh 62. Erblin 63. Erdet 64. Erdit 65. Erëzak 66. Ergjënd 67. Erin 68. Erind 69. Eris 70. Erjet 71. Erkand 72. Erlet 73. Erlir 74. Erlis 75. Erlul 76. Ermal 77. Ermir 78. Eror 79. ErshelFluturak 80. Fluturim 81. Erzan 82. Erzen 83. Eshten 84. Etrit 85. Etritan 86. Fluturosh 1. Foltar 2. Fortan 3. Gacan 4. Galdim 5. Gash 6. Gaz 7. Gazjet 8. Gazjon 9. GazlindIdlir 10. Ilir 11. Ilirian 12. Ilirjet 13. Imir 14. Indrit 15. Gazllim 16. Gazmadh 17. GazmendHekur 18. Hekuran 19. Hënor 20. Hershor 21. Hieshor 22. Hiror 23. Gazmim 24. Gazmir 25. Gazmor 26. Geldon 27. Genc 28. Gencian 29. Gent 30. Gentian 31. Gëzim 32. Gëzimjet 33. Gëzimtar 34. Glauk 35. Gojar 36. Gojart 37. Gojtar 38. Gramoz 39. GugushGjallim 40. Gjallor 41. Gjanosh 42. Gjator 43. Gjelbërim 44. Gjelbëror 45. Gjelosh 46. Gjelush 47. Gjerush 48. Gjethor 49. Gjik 50. Gjin 51. Gjinush 52. Gur 53. Guran 54. Gurash 55. Gurnan 56. Gurosh 57. Gurran 58. Gurten 59. GuximJasemin 60. Jel 61. Jelan 62. Jerin 63. Jetan 64. Jetar 65. Jetbardh 66. Jetgjat 67. Jetik 68. Jetish 69. Jetlir 70. Jetlum 71. JetmirKajan 72. Kandal 73. Jetnor 74. Jeton 75. Jetor 76. Jetosh 77. Jetsor 78. Jetush 79. Jon 80. Kaon 81. Joniar 82. Jontar 83. Jorik 84. Joshan 85. Guximor 86. Guximtar 1. Kasden 2. Kastriot 3. Keler 4. Kelmend 5. Kelmendar 6. Këndell 7. Klambet 8. Klest 9. Klestor 10. Klevat 11. Klevis 12. Kodran 13. Koldet 14. Kolent 15. Komir 16. Komnen 17. Korab 18. Krahbardh 19. Krenar 20. Krenim 21. KreshnikLadan 22. Labeat 23. Labeatan 24. Labian 25. Labrik 26. Ladim 27. Ladon 28. Laid 29. Laidan 30. Laidin 31. Laidon 32. Lalosh 33. Lalzak 34. Landër 35. Lartan 36. Lartim 37. Lartor 38. Larush 39. Lason 40. Lastar 41. Lavdërim 42. Lavdim 43. Lavdimir 44. Lavdor 45. Lazrim 46. Lazror 47. Led 48. Ledan 49. Ledar 50. Ledër 51. Ledian 52. Ledion 53. Ledor 54. Lek 55. Lekan 56. Lelërim 57. Lend 58. Lendar 59. Lesin 60. Letan 61. Levik 62. Ligjëror 63. Likan 64. Linaz 65. Lind 66. Lindamir 67. Lindiell 68. Linor 69. Lir 70. Lir 71. Lirak 72. Lirian 73. Liridash 74. Lirim 75. Lirimtar 76. Lirjet 77. Lirjon 78. Lirosh 79. Lirush 80. Lis 81. Lisian 82. Lisin 83. Lismal 84. Lismor 85. Loran 86. Luan 1. Mirgjin 2. Mirian 3. Mirjet 4. Mirjon 5. Mirlind 6. Miror 7. Mirosh 8. Mirsjell 9. Mirton 10. Mirush 11. Mirvjen 12. Mitar 13. Mitil 14. Mjaltor 15. Mjlatush 16. Molos 17. Monum 18. Morin 19. Mugull 20. Mugullim 21. Mugullor 22. Murrash 23. Muzak 24. Lunik 25. Lurtim 26. Lushan 27. Luvar 28. Luzak 29. Kreshnikan 30. Kreshnikor 31. KrojanLlesh 32. Lleshan 33. Kron 34. Krrelar 35. KryemirNaltor 36. Nandi 37. Narent 38. Nares 39. Naresin 40. Narest 41. Naron 42. Nart 43. Nderan 44. Nderbardh 45. Nderim 46. Ndermir 47. Nderor 48. Nderush 49. Ndriçim 50. Ndritar 51. Nedin 52. Nerit 53. Neritan 54. Nertil 55. Nertilian 56. NesilNjomsh 57. Njomzak 58. Nestan 59. Neven 60. Ngadhënjim 61. Ngazëllim 62. NgazëllorOhri 63. Oimir 64. Olt 65. Oltan 66. OltianPajor 67. Pajtim 68. Panent 69. Paran 70. Parish 71. Parlind 72. Parmor 73. Partin 74. Parush 75. Parver 76. Pasin 77. Pelion 78. Pelionian 79. Pellazg 80. Pëllumb 81. Pëllumbardh 82. Pëllumbor 83. Pëlqim 84. Per 85. Përgëzim 86. Perinjak 1. Luftar 2. Luftarak 3. Luftim 4. Lul 5. Lulan 6. Lulart 7. Lulash 8. Lulbardh 9. Lulbukur 10. Lulëzim 11. Lulian 12. Luljet 13. Luljon 14. Lulkuq 15. Lulmaj 16. Lulmal 17. Lulmir 18. Lulor 19. Lulosh 20. Lulver 21. Lumbardh 22. Lumir 23. Lumnor 24. Lumtor 25. LumturorMajlind 26. Madok 27. Majmal 28. Mal 29. Malaban 30. Malan 31. Malart 32. Malbor 33. Malen 34. Malor 35. Maloran 36. Maltin 37. Malton 38. Manar 39. Mandet 40. Manesh 41. Maranaj 42. Marash 43. Maren 44. Margil 45. Margjel 46. Marnesh 47. Marson 48. Marush 49. Masil 50. Mat 51. Mbarësor 52. Mbarjet 53. Medon 54. Meitin 55. Meksh 56. Melit 57. Mendim 58. Mendor 59. Mentar 60. Mentor 61. Mërkur 62. Mërkur 63. Mermor 64. Mërtir 65. Mërtish 66. Mesil 67. Mesorian 68. Mic 69. Migjen 70. Mikan 71. Miklor 72. Milon 73. Milosa 74. Minat 75. Minaz 76. Mir 77. Mirak 78. Mirakand 79. Miran 80. Mirash 81. Mirbardh 82. Mirdash 83. Mirdit 84. Mirdrit 85. Mirësor 86. Mirgjen 1. Përnar 2. Përparim 3. Perset 4. Petrit 5. Pezar 6. Pin 7. Pine 8. Pinent 9. Pinjoll 10. Pirro 11. Pirust 12. Pirustian 13. Pishak 14. Pishtar 15. Pladiron 16. Plahent 17. Plakont 18. Plarent 19. Plarentian 20. Plarentin 21. Plat 22. Plator 23. Platoran 24. Platur 25. Platuran 26. Plepan 27. Pleurat 28. Plotmir 29. Prarim 30. Prekatar 31. Premal 32. Premt 33. Premtar 34. Premtim 35. Premtor 36. Preshtim 37. Pretash 38. PrijarQetar 39. Qetor 40. Qetim 41. Qetësor 42. Qëndra 43. Prijatar 44. Progon 45. Punbardh 46. Oltion 47. OrgesRrap 48. Rrapush 49. Rrënjak 50. Rrezag 51. Rrezagim 52. Rrezan 53. Rrezar 54. Rrezargjend 55. Rrezart 56. Rrezekuq 57. Rrezelind 58. Rrezor 59. Rritan 60. Rritush 61. RronSaimir 62. Sabon 63. Sament 64. Samir 65. Samon 66. Saprin 67. Sarden 68. Sardian 69. Sarmin 70. Sation 71. Sazan 72. Senton 73. Sibal 74. Sikan 75. Siner 76. Skend 77. Skënder 78. Skenobard 79. Skerd 80. Skerdian 81. Skerdilaid 82. Skifter 83. Skirt 84. Skirtan 85. Skord 86. Skordian 1. Slator 2. Sokëllor 3. Sokol 4. Sokolan 5. Sokolar 6. Sorkadh 7. Spartak 8. Stelush 9. Suferin 10. Sugar 11. Sukalem 12. Sumbullor 13. Suril 14. Surin 15. Sutosh 16. Sybukur 17. Syçel 18. Symir 19. Synar 20. Sytar 21. Syzjarr 22. Ostral 23. Kthjellim 24. Kthjellor 25. KujtimRedon 26. Regont 27. RinimShegan 28. Shegor 29. Shegush 30. Shelgor 31. Shend 32. Shëndet 33. Shendim 34. Shendor 35. Shendver 36. Shenjtar 37. Shkëlqar 38. Shkëlqim 39. Shkëlqor 40. Shkëlzen 41. Shkëmb 42. Shkëmbor 43. Shkëndijor 44. Shkozak 45. Shkulmor 46. Shkumbin 47. Shpatar 48. Shpel 49. Shpend 50. Shpëtim 51. Shpezar 52. Shporiz 53. Shpresar 54. ShpresimTamblak 55. Tad 56. Taden 57. Tadin 58. Tador 59. Tanush 60. Tarabosh 61. Tarin 62. Tarion 63. Tatul 64. Taulant 65. Taulantian 66. Teit 67. Temal 68. Terand 69. Tergit 70. Ternil 71. Teut 72. Teutan 73. Teutik 74. Timent 75. Tomor 76. Tomorak 77. Trëndafil 78. Trim 79. Trimnor 80. Trimor 81. Trimshor 82. Trint 83. Trishull 84. Tritan 85. Tritos 86. Trodant 1. Trumzak 2. Tufar 3. Tulir 4. Tuliran 5. Tumir 6. Tush 7. Shpresmir 8. Shpresor 9. Shpuzak 10. ShtatmiThanor 11. Thanush 12. Thëllëzor 13. Thjeshtak 14. ThjeshtorUc 15. Ucan 16. Udhmir 17. Ujkan 18. Ujkash 19. Ujmir 20. Ukë 21. Uksan 22. Ulban 23. Ulkan 24. Ulpëtin 25. Ulpian 26. Ulqin 27. Uran 28. Urim 29. Urt 30. Urtan 31. Urtar 32. Urtash 33. Ushtëror 34. Ushtim 35. Usian 36. Uskan 37. Rinor 38. Rinosh 39. Rozaf 40. Rozafat 41. RudanVajkal 42. Vajkan 43. Val 44. Valbardh 45. Valdas 46. Valdet 47. Valgjin 48. Valjet 49. Vallzor 50. Valm 51. Valmir 52. Valmor 53. Valth 54. Valtid 55. Vandan 56. Vardon 57. Varid 58. Vastak 59. Vath 60. Vegim 61. Vels 62. Velson 63. Vepran 64. Veprim 65. Veprimtar 66. Verak 67. Veran 68. Verim 69. Verlind 70. Vermosh 71. Veror 72. Verush 73. Verzant 74. Veshtak 75. Vesid 76. Vesim 77. Vesor 78. Vezullim 79. Vezullor 80. Vidan 81. Vidush 82. Vilzan 83. Vindar 84. Viniok 85. Virtyt 86. Visar 1. Xixan 2. Xixëllim 3. Xixëllor 4. Ylber 5. Ylberor 6. Ylberosh 7. Yll 8. Yllball 9. Ylldrit 10. YllimZallor 11. Zaimin 12. Zairik 13. Zambak 14. Zamir 15. Zarik 16. Zarist 17. Zbardhim 18. Zbardhor 19. Zbukurim 20. Zëdlir 21. Zekash 22. Zemëror 23. Zeshkan 24. Zgur 25. Zjarrmor 26. Zjarror 27. Zogan 28. Zoglar 29. Zorad 30. Zymbyl 31. Ylljet 32. Ylljon 33. Yllkuq 34. Yllmir 35. Yllnor 36. Yllor 37. Yllpar

   Emra Femror
   1. Adamata 2. Adana 3. Adania 4. Adanira 5. Adea 6. Admeta 7. Adriatika 8. Afeida 9. Afërdita 10. Afrime 11. Afrore 12. Afta 13. Agime 14. Agimore 15. Agnushe 16. Agrina 17. Agrone 18. Aidana 19. Aiola 20. Aje 21. Ajkina 22. Ajkuna 23. Alarona 24. Alasina 25. Albana 26. Albanesha 27. Albanora 28. Albulena 29. Albuna 30. Aleta 31. Alkana 32. Alketa 33. Alkina 34. Almarina 35. Alpera 36. Altina 37. Alzana 38. Alzena 39. Alzeta 40. Amanta 41. Amantina 42. Amisa 43. Ana 44. Anda 45. Andena 46. Andika 47. Andina 48. Anduena Femrore 1. Anduena 2. Anila 3. Antiana 4. Antintana 5. Anula 6. Aranita 7. Arba 8. Arbana 9. Arbena 10. Arbenia 11. Arbënore 12. Arbëresha 13. Arbiana 14. Arbrorja 15. Ardiana 16. Argjela 17. Argjendore 18. Arianisa 19. Arianita 20. Arila 21. Ariona 22. Arjeta 23. Arlinda 24. Armira 25. Arnena 26. Arnisa 27. ArsaBajame 28. Bajuke 29. Bajula 30. Balera 31. Balina 32. Balisha 33. Ballargjenda 34. Balleze 35. Ballmira 36. Ballonja 37. Ballore 38. Balloshe 39. Balmira 40. Baluke 41. Balushe 42. Bamira 43. Bardha 44. Bardhabora 45. Bardhana 46. Bardhanjora 47. Bardhesha 48. Bardhime 49. Bardhina 50. Bardhoke 51. Bardhonja 52. Bardhora 53. Bardhoshe 54. Bardhulina 55. Bardhyle 56. Barena 57. Baresha 58. Barida 59. Barzida 60. Bashkime 61. Bata 62. Batona 63. Batoniana 64. Batuja 65. Batula 66. Batuna 67. Batusha 68. Becana 69. Bedare 70. Artana 71. Artare 72. Arte 73. Artiana 74. Artina 75. Artora 76. Artorana 77. Arvena 78. Arzana 79. Ashtina 80. Astirta 81. Atdhesore 82. Audara 83. Audata 84. Aulona 85. Avenda 86. Danjana 1. Bedarina 2. Begatia 3. Begatime 4. Begatore 5. Bejka 6. Bejkushe 7. Belina 8. Belita 9. Beltina 10. Bena 11. Bena 12. Benara 13. Benkushe 14. Benusha 15. Bergina 16. Berkina 17. Beroshe 18. Bersa 19. Bersena 20. Berzanta 21. Besa 22. Besara 23. Besarta 24. Besforta 25. Besiana 26. Besime 27. Besmira 28. Besnike 29. Besora 30. Bestara 31. Betare 32. Betime 33. Bezana 34. Bidusa 35. Biklena 36. Bilana 37. Bilbile 38. Bilbilesha 39. Bilena 40. Bilida 41. Bilisa 42. Bilonja 43. Birkena 44. Bisara 45. Bisena 46. Biskonja 47. Bitila 48. Bizata 49. Bjeshka 50. Bjeshkana 51. Bjeshkore 52. Bleda 53. Bledana 54. Bledare 55. Bledareta 56. Bledarina 57. Bledata 58. Blediana 59. Bledina 60. Blediona 61. Bledora 62. Blega 63. Blegina 64. Blenda 65. Blendara 66. Bleranda 67. Bleriana 68. Blerime 69. Blerina 70. Blerona 71. Blerore 72. Bleroshe 73. Blerta 74. Blertana 75. Blertoshe 76. Blertusha 77. Bletake 78. Bletana 79. Bletare 80. Bletmira 81. Bletore 82. Blina 83. Blirime 84. Blodina 85. Boikena 86. Bonja 1. Bora 2. Borake 3. Borana 4. Borasha 5. Borbardha 6. Boriana 7. Borime 8. Borina 9. Borsaka 10. Borushe 11. Bregana 12. Bregore 13. Brela 14. Brena 15. Brerima 16. BretaÇajupe 17. Çapela 18. Çeldita 19. Çelina 20. Çeljeta 21. Çelora 22. Çeltare 23. Çeltina 24. Çeltira 25. Çika 26. Çiljeta 27. Çiltërime 28. Çiltore 29. Briga 30. Brikena 31. Brisilda 32. Briza 33. Brizida 34. Bruzina 35. Bruzore 36. Bruzta 37. Bruztore 38. Bujana 39. Bujare 40. Bujaresha 41. Bujaria 42. Bujeta 43. Bukla 44. Buklore 45. Bukura 46. Bukurana 47. Bukuresha 48. Bukureza 49. Bukurie 50. Bukuriza 51. Bukuroshe 52. Bukurushe 53. Bulëza 54. Bulëzime 55. Bulëzore 56. Bulima 57. Bulina 58. Bulore 59. Burbuqe 60. Burila 61. Burime 62. Burimza 63. Buronja 64. Burrnore 65. Butare 66. Butëza 67. Butina 68. ButmiraDafina 69. Dajtina 70. Dajza 71. Dalina 72. Dallëndyshe 73. Butore 74. Buzagaze 75. Buzida 76. Cala 77. Cela 78. Danja 79. Ceme 80. Cemtare 81. Cirkore 82. Cuca 83. Cukela 84. Curlina 85. Currana 86. Currela 1. Danjusha 2. Darana 3. Dardana 4. Dardanesha 5. Dasanta 6. Dasantila 7. Dasara 8. Dasareta 9. Dasha 10. Dashamira 11. Dashtra 12. Dashuri 13. Dashurime 14. Dastida 15. Dava 16. Dazana 17. Dazema 18. Dazeta 19. Dazime 20. Dazina 21. Dazmena 22. Dëborake 23. Dëborane 24. Dedana 25. Dejka 26. Delina 27. Dëlira 28. Dëlirana 29. Dëlirime 30. Deliza 31. Delmere 32. Delmina 33. Denata 34. Desa 35. Dëshira 36. Dëshirana 37. Dëshirime 38. Detare 39. Diella 40. Diellare 41. Diellonja 42. Diellore 43. Dija 44. Dijana 45. Dijara 46. Dijemira 47. Dila 48. Dilika 49. Dilina 50. Diljana 51. Diloshe 52. Diluke 53. Dindare 54. Dirina 55. Ditbardha 56. Ditila 57. Ditlinda 58. Ditlume 59. Ditmira 60. Ditona 61. Ditona 62. Ditore 63. Diturake 64. Dituri 65. Diturore 66. Ditvera 67. Donika 68. Donjeta 69. Donmira 70. Dorargjenda 71. Dorarta 72. Dorbardha 73. Dorina 74. Doriza 75. Doruntina 76. Drande 77. Dranushe 78. Drejta 79. Drejtare 80. Drena 81. Drenaza 82. Drenore 83. Drenusha 84. Drilona 85. Drina 86. Drinaza 1. Dhelka 2. Dhelkore 3. Dhuntare 4. Dhuntia 5. Dhurata 6. Dhurime 7. Dhuronja 8. Eanda 9. Earta 10. Edlira 11. Edliriana 12. Edrina 13. Ejona 14. Elbana 15. Elbara 16. Elbaroza 17. Elbuna 18. Elira 19. Eliriana 20. Elona 21. Emërushe 22. Emira 23. Emiranda 24. Emirea 25. Emiriana 26. Emirjona 27. Endrina 28. Endrita 29. Eniana 30. Enkela 31. Enkelana 32. Enkelejda 33. Entela 34. Epikada 35. Era 36. Eraga 37. Eragime 38. Eranda 39. Erblina 40. Erbora 41. Erdetta 42. Erdita 43. Erëzake 44. Erina 45. Erinda 46. Erisa 47. Erjeta 48. ErkandaFajkore 49. Fatbardha 50. Fatlume 51. Fatmir 52. Fatmiroshe 53. Fatose 54. Fatushe 55. Festare 56. Festime 57. Fidane 58. Fiskaja 59. Fisnike 60. Fisnikore 61. Fitime 62. Fitore 63. Flakime 64. Flakore 65. Flakrime 66. Flamure 67. Flamurtare 68. Flatrore 69. Flatroshe 70. Fllada 71. Flladagime 72. Flladime 73. Flladjeta 74. Flojera 75. Flokarta 76. Floriza 77. Flurime 78. Fluroma 79. Flutura 80. Fluturake 81. Fluturesha 82. Fluturime 83. Foltare 84. Forta 85. Fortana 86.# Gajusha # Gajza # Galdime # Galdimore # Garentina # Gashe # Gazjeta # Gazlinda # Gazllime # Gazmadhe # Gazmenda # Gazmime # Gazmira # Gazmore # Geldona # Gelina # Genca # Genciana # Genta # Gentiana # Genusa # Genzana # Gështenja # Gëzimbardha # Gëzime # Gëzimjeta # Gëzimtare # Gojarta # Gojtare # Gonxhe # Grela # Guçe # Guguçe # Gugushe # GurbitaGjallime # Gjallore # Gjelbërime # Gjelbërore # Gjelina # Gjeraqina # Gjethina # Gjethore # Gjina # Gjinushe # Gure # Gurgullime # Gurije # Gurime # Guroshe # Gurtena # GuximeHanushe # Hare # Hartina # Hekurane # Hekurore # Hekurusha # Hëna # Hënore # Hënplota # Hënza # Herake # Hiesore # Hijeshia # Hijeshore # Hira # Hiroshe # Hirushe # Holli # Hosi # HotianaJasemina # Jada # Jearta # Jehona # Jehora # Jela # Jelana # Jelira # Jemira # Jera # Jerina # Jermësina # Jerta # Jeta # Jetare # Jetbardha # Jetëmbël # Jetgjata # Jetika # Jetisha # Jetlira # Jetlume # Jetmira # Jetnore # Jetona # Jetore # Jetsore # Jona # Joniana # Joniara # Jonila # Jontare # Jora # JorikaKaça # Kaltona # Kanarina # Kandalina # Kanina # Kanjusha # Kanusha # Kaona # Kastriote # Kelera # Kelmenda # Kelmendina # Këndella # Këngushe # Klambeta # Klesta # Klestore # Klevata # Kodrane # Kojela # Kolenta # Koliza # Komira # Komnena # Korabe # Kosova # Krahbardha # Krahjeta # Krahtare # Krenare # Krenarija # Krenime # Krenore # Kreshnike # Kreshnikia # Kreshnikore # Krojana # Krojza # Krrelare # Kryearta # Kthjellime # Kthjellore # Kujtime # Kumbullore # Kumri # Kuqëlina # Kuqëlore # Kushtime # Kushtrime # Kuvendore # Jorina # JoshaLadana # Labeata # Labeatana # Labiana # Ladina # Ladona # Laida # Laidana # Laidina # Laidona # Lajmime # Lajmora # Lajthiza # Lajza # Lanasa # Landare # Landra # Landroja # Lartana # Lartime # Lartore # Larushe # Lasonia # Lastare # Lauresha # Lavdërime # Lavdi # Lavdie # Lavdime # Lavdimira # Lavduri # Lavdusha # Lazdrena # Lazrime # Lazrore # Leda # Ledana # Lediana # Lediona # Ledona # Ledra # Lekana # Leminota # Lenda # Lëndina # Lesina # Letana # Levika # Lidra # Ligjëresha # Ligjërime # Ligjërore # Likana # Linada # Linda # Lindamira # Lindiella # Lindita # Lindiza # Lindrita # Linora # Lira # Lirake # Liri # Liriana # Liridashe # Lirika # Lirime # Lirishta # Liriza # Lirjeta # Lirjoa # Liroshe # Lirushe # Lisa # Lisara # Lisiana # Lisina # Lisna # Liveta # Loke # Lorana # Luane # Luftarake # Luftare # Luftërore # Luftëtare # Luftime # Lula # Lularta # Lulashe # Lulbardha # Lulbukur # Lule # Lulëza # Lulëzime # Lulia # Luliana # Luljeta # Luljona # Lulkuqe # Lulmaja # Lulmale # Lulmira # Lulore # Luloshe # Lulushe # Lulvera # Lulvije # Lulzjarre # Lumbardha # Lume # Lumira # Lumjeta # Lumnesha # Lumnije # Lumnore # Lumtore # LumtureshaMadhnore # Madusa # Majera # Majlinda # Malabana # Malana # Malana # Malarta # Malbora # Malda # Maldrita # Male # Malorana # Malore # Maltina # Maltona # Manare # Mandeta # Manushaqe # Manxurane # Marashe # Mardana # Marena # Margarita # Margjela # Marina # Marnesha # Marsona # Marta # Masila # Mbara # Mbarësia # Mbarësore # Mbarjeta # Mbarvasha # Medona # Meitina # Melika # Melita # Menata # Mençuria # Mendime # Mendore # Mentare # Mentore # Mentoria # Mergita # Merita # Meritore # Merma # Mermore # Mermushe # Mërsina # Merushe # Mesila # Mesoriana # Midila # Mikana # Miklore # Milca # Milona # Milosana # Milza # Mimoza # Minaza # Mira # Mirada # Miradije # Mirakanda # Mirale # Mirana # Miranda # Mirashe # Mirate # Mirbana # Mirbardha # Mirdashe # Mire # Mirena # Mirësi # Mirësore # MirgetaNaltina # Naltore # Nanda # Narenta # Naresa # Naresina # Naresta # Narona # Narta # Nartila # Nava # Nderbardha # Nderime # Nderina # Ndermira # Nderore # Nderusha # Ndriçime # Ndrina # Ndrita # Ndritesha # Nedina # Nëntore # Nëntorina # Nerenxa # Nerita # Neritana # Nertila # Nesa # Nesila # Nestana # Nevena # Nevila # Ngadhënjime # Ngazëllime # Nisjeta # Nistare # Mirgita # Mirgjine # Miriana # Mirina # Mirjeta # Mirjona # Mirlinda # Mirnela # Mirni # Mirnije # Mirnisa # Mirore # Miroshe # Mirsjella # Mirtona # Mirushe # Mirvjena # Miserdhe # Mitare # Mitore # Mjaltina # Mjaltore # Mjaltushe # Mollarta # Molosia # Mugullore # Muzakina # Lumturi # Lumturore # Luriana # LurtimeLlamburi # Llaskonja # Lushana # Joshina # Jumira # Guximore # GuximtareIlira # Iliresha # Iliria # Ilirjeta # Ilnaja # Njome # Njomzake # Ohrije # Oimira # Oketa # Olisa # Olsa # Olta # Oltana # Oltiana # Oltiona # Orgesta # Orgeta # Ostrala # Pajtime # Panenta # Panjëz # Paqësime # Paqësore # Parane # Parëz # Parime # Parlinda # Parmore # Partina # Parushe # Parvera # Pashie # Pasina # Pekulare # Pekule # Peliona # Pellazge # Pëllumbe # Pëllumbesha # Pëllumbore # Pëlqime # Pemël # Pemëlina # Pera # Përgëzime # Përgëzore # Përlindje # Përnare # Përparime # Perseta # Petrite # Peza # Pezare # Pina # Pinenta # Pirrina # Pishtare # Plaina # Plarenta # Plarentina # Platora # Platorana # Platura # Platurana # Plepane # Pleurata # Plotmira # Plotnie # Pohime # Pranvera # Prekatare # Premta # Premtare # Premtime # Premtore # Preshtime # Prijare # Prijatare # Progone # Prusha # PuhieQershina # Qetore # Qetime # Puhiza # Punbardha # Pundrita # Punmira # Puntore # Qeti # Qetëza # Qetësore # Qetare # Qeta # Qershore # Qershiza # Qëndrake # Redona # Rega # Regonta # Rilindje # Rimta # Rina # Rinime # Rinore # RinosheRrape # Rrapushe # Rrezage # Rrezagime # Rrezake # Rrezane # Rrezare # Rrezargjenda # Rrezarina # Rrezarta # Rreze # Rrezedita # RrezekuqeSamira # Saprina # Sardiana # Sarmina # Sationa # Sazane # Selvie # Selvina # Senela # Sentona # Serina # Sikana # Sinera # Sjellmira # Skediana # Skënde # Skëndere # Skenobarda # Skerda # Skerdilaida # Skiftere # Skirtana # Skordiana # Slatora # Sokolane # Sokolare # Sokole # Sokolesha # Sorkadhe # Stelusha # Stenata # Stolie # Suferina # Sugare # Sukore # Sumbullare # Sumbullore # Surila # Surina # Suta # Sutore # Sutosha # Symira # Synore # Sytara # Rrezepare # Rrezore # RronaSheboja # Shega # Shegane # Shegëza # Shegore # Shegushe # Shejnare # Shelege # Shelgore # Shelgushe # Shëndete # Shendvera # Shenjëtare # Shenjëza # Sheqere # Shigjetëza # Shkabëza # Shkabonja # Shkëlqare # Shkëlqime # Shkëlzene # Shkëmbe # Shkëmbore # ShkëndijeTanusha # Tadena # Tadina # Tadora # Tarina # Tariona # Tataja # Tatuja # Taulante # Taulantiana # Tefta # Temale # Teranda # Tergita # Ternila # Tetore # Teuta # Teutaja # Teutana # Teutika # Teutona # Tomore # Tomorina # Trëndafile # Trëndelina # Trime # Trimërore # Trimnore # Trita # Tritana # Tritanera # Triteuta # Trodanta # Tulirana # Tumira # Tushana # Tushe # Shkëndiza # Shkumbine # Shparta # Shpatena # Shpatore # Shpenda # Shpëtime # Shporiza # Shpresa # Shpresare # Shpresime # Shpresore # Shpuzake # Shqipe # Shqiponja # Shtatmira # RronjaThana # Thanëza # Thanore # Thanula # ThanushaUjkana # Uksana # Ulpiana # Urana # Urime # Urta # Urtane # Urtare # Urtie # Urtoshe # Usiana # Uskana # Thëllëza # Thëllëzare # Thëllëzore # Rinushe # Rozafa # Rozafata # Ruda # Rudana # Rudina # RudoreValbardha # Vala # Valbona # Valdete # Valgjine # Valjeta # Vallnesha # Vallzore # Valma # Valmira # Valmore # Valtida # Valtiza # Vandana # Vasha # Vashëza # Vashnore # Vatha # Vegime # Velsa # Venda # Vendona # Veprane # Veprime # Vera # Verake # Veriana # Verime # Verina # Verjona # Verore # Veroshe # Verusha # Verzana # Vesa # Veseka # Veshtake # Vesime # Vesore # Vesoshe # Vetëtima # Vezullime # Vezullonja # Vezullore # Vidane # Vidushe # Vila # Vilëza # Vilina # Vilna # Vilzana # Vinioka # Virtyte # Visare # Vishkullore # Vishnjëza # Vishnjore # Vistare # Vitmira # Vitore # Vjeshtore # Vjollca # Vjosa # Vlastare # Vlefta # Vleftore # Vlera # Vlerana # Vleroshe # Vlersime # Vlerushe # Vllazërime # Vloresha # Voglane # Vokëla # Vokona # Volseta # Voltiza # Vraptare # Vraptore # Vrila # Vrujime # Vrulle # Vrullie # # Vrullime # Vrullore # Vrulloshe # Vullnete # VullnetoreXinxife # Xixa # Xixëllime # Xixëllonja # Xixëllore # Xixore # Ylbere # Ylberia # Ylberina # Ylberore # Ylberoshe # Yllballe # Yllbardha # Ylldrita # Yllesha # Yllëza # Ylljeta # Yllka # Yllkuqe # Yllmira # YllneshaZambake # Zaimina # Zairika # Zamira # Zana # Zanamira # Zanesha # Zanfina # Zanushe # Zarista # Zbardhime # Zbardhore # Zbardhullore # Zbukurime # Zbutime # Zëdlira # Zemërdlira # Zemërore # Zemërushe # Zeshkane # Zjarrina # Zjarrta # Zoga # Zogëla # Zoglare # Zoglina # Zonate # Zorada # Zulma # Zulmore # Zymbyle # Yllnore # Yllore # Yllpara

   

   
  < Prev   Next >